วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) หรือ แก่งส้มแมว อยู่ในท้อง ที่ หมู่ 3 ต.ตะนาวศรี อยู่ห่างจาก สภ.อ.สวนผึ้ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 26 กม. กลางลำน้ำภาชี อยู่ในบริเวณสวนป่าสิริกิติ์


ข้อมูล
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม "แก่งส้มแมว" ลักษณะมีแก่งหินมีน้ำไหลผ่าน มีป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน เป็นสถานที่น่าพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว
การติดต่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี สำนักงานป่าไม้จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.ราชบุรี แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมืองราชบุรี ให้เลี้ยวขวาทางแยกเจดีย์หัก เส้นทางหลวงหมายเลข 3087 ให้มาทางอ.จอมบึง จะผ่าน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผ่านถ้ำจอมพล ไม่ต้องเลี้ยวไปทางถ้ำจอมพลนะครับ ให้ขับตามเส้นทางหลัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.สวนผึ้ง อยู่ห่างจาก สภ.อ.สวนผึ้ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 26 กม.
แผนที่ตั้งแก่งส้มแมว

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น

ข้อมูล
มีทั้งหมด 9 ชั้น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ จากที่จอดรถเดินเข้าไปเพียง 200 เมตร ก็จะได้พบความงามของน้ำตกชั้นที่ 1 แต่ถ้าอยากจะชมให้ครบทุกชั้นต้องใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชม. น้ำตก ให้ใช้เส้นทางเดินเลียบน้ำตกนะครับตอนขึ้น ส่วนเส้นทางเลียบเขาเอาไว้ตอนลงครับ

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.ราชบุรี แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมืองราชบุรี ให้เลี้ยวขวาทางแยกเจดีย์หัก เส้นทางหลวงหมายเลข 3087 ให้มาทางอ.จอมบึง จะผ่าน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผ่านถ้ำจอมพล ไม่ต้องเลี้ยวไปทางถ้ำจอมพลนะครับ ให้ขับตามเส้นทางหลัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ.สวนผึ้ง จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 38 กม จะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกเก้าโจน ให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทาง เข้าไปประมาณ 8 กม. ก็จะถึงน้ำตกเก้าโจน
แผนที่ตั้งน้ำตกเก้าโจน